Benecke-Hornschuch Surface Group

Benecke-Hornschuch Surface Group

Vrednost bolje unutrašnjosti

Kao jedan od najvećih svetskih proizvođača tehničkih i dekorativnih površinskih materijala imamo ekspertizu u razvoju i materijalima koja nas čini dragocenim partnerom u mnogim sektorima industrije.