Kompenzatori / Cevi za povezivanje

Kompenzatori / Cevi za povezivanje

Pregled proizvoda

Bilo u brodogradnji, inženjeringu usluga izgradnje, industriji mineralnog ulja ili u konstrukciji mašina, pogona i elektrana – proizvodi od elastomera iz ContiTech Air Spring Systems smanjuju tenziju, izoluju buku i vibracije, apsorbuju termičku ekspanziju ili kretanja zgrada u izgradnji i kompenzuju pogrešno povezivanje u instalaciji.

Kompenzatori / Cevi za povezivanje

Kontakt

Kompenzatori / Cevi za povezivanje